Verdienmodel

In 2017 hebben we de volgende acties opgezet:

Filmmodules

Sinds 2017 bieden we korte modulaire video’s aan, waarmee Tilburgse ondernemers een eigen promofilm kunnen samenstellen. Tilburg University en Midpoint Brabant hebben inmiddels al meerdere filmpjes afgenomen, die we samen met Livewall hebben gemaakt.

Centrale databank-platform

We ontwikkelen momenteel een online platform waar we de hele stad samenbrengen: bezoekers, bewoners, studenten en het bedrijfsleven. De eerste contouren zijn al zichtbaar en als het straks klaar is, hebben we één centrale databank van waaruit we drie verschillende subplatforms ‘aansturen’. De subplatforms hebben straks dezelfde stijl. Ze vullen elkaar aan en vormen samen één groot platform voor de stad.

1. Subplatform: ‘Ticket to Tilburg’ voor bezoekers en bewoners
2. Subplatform: ‘Student in Tilburg’ voor de bollebozen
3. Subplatform: ‘Make it in Tilburg’ voor de bedrijven

Tilburg University en Fontys Hogescholen zijn inmiddels als partner aangehaakt voor Student in Tilburg. Het plan is om ook voor de overige subplatforms partners aan te haken. Voor Ticket to Tilburg ligt het voor de hand om onze huidige samenwerking met Tilburg.com te intensiveren.

Buitenreclame

Hoe kunnen we de opbrengsten van buitenreclame verhogen? Die vraag staat centraal bij het onderzoek dat we in 2017 startten, in overleg met gemeente Tilburg en naar voorbeeld van gemeente Eindhoven. Momenteel inventariseert Nationaal Adviesbureau Buitenreclame (NABB), onder leiding van Fred Kuhlmann, de mogelijkheden. De uitkomsten verwachten we in 2018.

Jaarverslag 2017
Marketing Tilburg

Tivolistraat 4-6
5017 HP Tilburg

info@marketingtilburg.nl
www.marketingtilburg.nl

Marketing Tilburg
© Alle rechten voorbehouden