Social Innovation algemeen

Opnieuw hebben we met Citymarketing de European Social Innovation Week ondersteunt.
Als eerste hebben we gekeken naar een nieuwe naam om het toegankelijker en begrijpelijker te maken voor een groter publiek. Daaruit is de naam Dear Future ontstaan. We hebben mede de campagnebeelden mogelijk gemaakt en mede invulling gegeven aan de beleving van het festival.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in groei in aanmeldingen van co-organisatoren en in de groei van het aantal bezoekers, waarvan er veel voor de eerste keer aanwezig zijn geweest.
In opdracht van ons is er ook een 1-meting uitgevoerd door dynamic concepts. Dear Future (+7,1) behaalt een positieve NPS. 28,6% van de bezoekers is een promoter, 50% is passief tevreden en 21,4% van de bezoekers is een criticaster. Dear Future behaalt een hogere NPS ten opzichte van 2016 (Dear Future van -0,8 naar +7,1). Dear Future is tevens een goede ‘drager’ voor de imagowaarden Vernieuwend (4,1), Experimenteel (4,1) en Sociaal (4,1). In iets mindere mate wordt ook de imagowaarde Verbindend (3,7) gedragen door Dear Future.

Jaarverslag 2017
Marketing Tilburg

Tivolistraat 4-6
5017 HP Tilburg

info@marketingtilburg.nl
www.marketingtilburg.nl

Marketing Tilburg
© Alle rechten voorbehouden