Samenwerking met ondernemers netwerken versterken

Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met Tilburgse en regionale ondernemersnetwerken. Enerzijds om boven op de bal te zitten en te weten wat er speelt, anderzijds om als verbinder bij te dragen aan een aantrekkelijk werkklimaat voor ondernemers. Daarom nemen we deel aan netwerkevenementen, sluiten we aan bij overleggen en bieden we ondersteuning als dat bijdraagt aan de profilering van Tilburg. In 2017 hebben we de BOV Trofee en de Prix van 013Dienstverleners gesponsord en ondersteuning verleend op het gebied van promotie, invulling van het programma en communicatie. Dat hebben we ook zo gedaan voor The Road Symposium 2017, Na de Troonrede 2017 en Dag van de Logistiek 2017. Een leuk detail: voor de BOV Trofee hebben we vijf studenten uitgenodigd en gekoppeld aan de ondernemerstafels. Het doel daarvan was om de braindrain tegen te gaan.

Ondersteuning, sponsoring en samenwerking met ondernemersnetwerken

Ook was Citymarketing aanwezig bij JOST Startersmarkt, BORT Theateravond, opening van Van Spaendonck Ondernemingshuis, Retailtop bijeenkomsten, netwerkborrels van Netwerk Brabant, Regio Business/BOB, CROVV, Bitterballenborrel Tilburg, bijeenkomsten van Reshoring Connection, Beursvloer Tilburg, de stakeholdersbijeenkomst van de Rabobank naar aanleiding van de regioscan van Barbara Baarsma en de alumnidag van Tilburg University. Daarnaast heeft Citymarketing zitting in de Raad van Advies van Unipartners Tilburg.

Waarom Citymarketing zitting heeft in de Raad van Advies van Unipartners Tilburg

Om samen verder te komen in het ‘vermarkten’ van Tilburg en inzicht te houden in welke initiatieven er worden genomen vond op 20 juni een eerste kwartaaloverleg plaats tussen 013 Dienstverleners, BORT, VNO-NCW, BOM, Midpoint Brabant, Station 88 en Citymarketing. Concreet werden twee thema’s bepaald waarop verder wordt besproken: het aantrekken en behouden van talent in de stad (studenten & ondernemers) en de positionering van Tilburg als stad van ondernemers (inclusief communicatie/vindbaarheid voor ondernemers). Inmiddels zijn er drie sessies gehouden en zetten we deze Team-up Tilburg sessies voort in 2018.

Voor alle evenementen geldt dat we deze hebben gepromoot via de social media kanalen van Marketing Tilburg en Make it in Tilburg. Om dit te realiseren is soms rechtstreeks gepost met een link naar het betreffende evenement, soms is er een artikel over geschreven en gepost op Make it in Tilburg om vervolgens dit bericht te promoten via de social media kanalen. In het geval van de BOV Trofee is er een advertentie geplaatst in het programmaboekje en heeft Citymarketing het voorwoord verzorgd.

Bij de BOV Trofee en Prix013 Dienstverleners is financiële bijdrage geleverd, welke respectievelijk 10% en 6% waren ten opzichte van het totale budget.

Jaarverslag 2017
Marketing Tilburg

Tivolistraat 4-6
5017 HP Tilburg

info@marketingtilburg.nl
www.marketingtilburg.nl

Marketing Tilburg
© Alle rechten voorbehouden