Online gesprekken monitoren over de stad

In 2017 hebben we niet alleen meer informatie over de stad gedeeld, maar hebben we ook aanzienlijk meer informatie opgehaald bij onze doelgroepen. Met diverse digitale tools zoals Coosto, Google Analytics en Google Trends monitorden we de online gesprekken over Tilburg en Citymarketing Tilburg. Dat gaf ons inzicht in wat onze doelgroepen bezighoudt en hoe zij denken over onze initiatieven. Elke twee weken kwamen we samen met Tilburg.com om de inzichten te analyseren en de content te evalueren en aan te vullen. We gebruikten daarbij een content kalender.

De kalender gaf ons inzicht in welke content werkt voor welke doelgroepen en welke kanalen. Op basis daarvan hebben we heel gericht de influencers gekozen zoals besproken bij ‘Meer berichtgeving via social media’. Deze influencers en hun expertises sloten namelijk precies aan bij de behoeften van de doelgroepen.

De eerste ervaringen met de digitale tools zoals Coosto waren zeer positief, maar leerden ons ook dat er nog veel meer mogelijk is op het gebied van content en doelgroep-analyses. In 2018 gaan we dit verder onderzoeken, samen met de citymarketing-organisaties van Maastricht en Amsterdam.

Jaarverslag 2017
Marketing Tilburg

Tivolistraat 4-6
5017 HP Tilburg

info@marketingtilburg.nl
www.marketingtilburg.nl

Marketing Tilburg
© Alle rechten voorbehouden