Jaarverslag Marketing Tilburg 2017

Jaarverslag Marketing Tilburg 2017

Beste lezer,

Het jaar 2017 kende veel Tilburgse hoogtepunten, zoals het speciale bezoek van de koning en zijn familie, het EK-vrouwenvoetbal en de onthulling van het sculptuur van Anish Kapoor bij museum De Pont. Deze gebeurtenissen zetten Tilburg volop in de schijnwerpers, zowel in binnen- als buitenland.

In de binnenstad werd het afgelopen jaar veel gebouwd en verbouwd, met als doel het winkelaanbod van Tilburg aantrekkelijker te maken voor mensen uit de regio. En met de doorgaande ontwikkeling van de Piushaven en de Spoorzone krijgt de stad steeds meer allure.

Het afgelopen jaar werkten we als Citymarketing Tilburg voor het eerst in een vaste teamsamenstelling. En we zaten niet stil. Steeds meer mensen en initiatieven in de stad weten ons te vinden, en wij hen. Daardoor was 2017 vooral een jaar van verbinden en vriendschappen sluiten. Niet alleen in de stad, maar ook daarbuiten. Zo deelden we veel kennis met onze collega’s van citymarketing uit andere steden.

Dit jaarverslag neemt je mee langs onze activiteiten van 2017. In het jaarverslag vindt u een lijst van partners waar we het afgelopen jaar mee samenwerkten. En voor uw beeldvorming: die lijst groeit elke dag en is na het publiceren van dit verslag eigenlijk al niet meer volledig.

Kortom: 2017 was een intensief jaar, waarin we samen met onze partners veel moois realiseerden. In 2018 gaan we verder bouwen, aan relaties en initiatieven, en we brengen meer focus aan. Wij zijn er klaar voor om nóg meer mensen te laten zien én ervaren hoe prachtig onze stad is.

Marc Meeuwis

Directeur Citymarketing Tilburg


Toelichting Raad van Toezicht

In 2017 raakte Citymarketing Tilburg definitief geworteld in de stad. Dat is een mooi resultaat, hoewel het jaar spannend begon met een wisseling van directeur. Marc Meeuwis nam op 1 januari 2017 het stokje over van de voormalig directeur, zijn toegevoegde waarde op het creatieve vlak was groot. Maar we concludeerden dat er veel aandacht nodig was voor de bedrijfsmatige en organisatorische kant, wilde Citymarketing zich definitief bewijzen.

Met Marc Meeuwis heeft het team van Citymarketing Tilburg een mooie sprong voorwaarts gemaakt. Dat is te zien aan alle voorbeelden in dit jaarverslag. Dit jaarverslag laat resultaten zien die overzichtelijk gerangschikt zijn langs de voor ons zo belangrijke doelgroepen Bollebozen, Bewoners, Bezoekers en Bedrijven. De enorme diversiteit binnen deze onderdelen geeft de rijkdom van Tilburg goed weer.

In 2017 onderzocht de Rekenkamer de constructie van Citymarketing Tilburg op ‘afstand’ van de gemeente. Hoewel dit onderzoek wat vroeg kwam, waren we er als Raad van Toezicht blij mee. De uitkomsten zagen we met vertrouwen tegemoet. Dat vertrouwen bleek terecht. De aanbevelingen die we ontvingen, zorgen ervoor dat Citymarketing in de toekomst nog meer van betekenis kan zijn voor Tilburg.

Voor de Raad van Toezicht is het belangrijk dat de impact van Citymarketing voor de verschillende doelgroepen nog beter zichtbaar en meetbaar gemaakt wordt. Ook het vergroten van de slagkracht door het benutten van andere financieringsbronnen is van belang. In 2017 is daarin een goede eerste stap gezet.

Citymarketing Tilburg is het afgelopen jaar definitief geworteld geraakt in de stad. Nu is het van belang om aan de hand van het jaarplan 2018 samen te groeien in het realiseren van de ambitie.

Jaarverslag 2017
Marketing Tilburg

Tivolistraat 4-6
5017 HP Tilburg

info@marketingtilburg.nl
www.marketingtilburg.nl

Marketing Tilburg
© Alle rechten voorbehouden